Collaboration: Gemeente Breda, Electron Breda, A.M. Bouw

Video documentation

Is het mogelijk om een van de fundamentele basisbehoeftes van de mens het huis, openbaar te maken? Tijdens de bouw van een nieuwe wijk te Breda wil ik een huis gaan bouwen van het restmateriaal van de bouw. Het huis zal uiteindelijk deel worden van publiek goed.